Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.05.2013

ERITT/ EU:n itäisen kumppanuuden demokratiaa, hyvää hallintoa ja vakautta koskevan työn edistäminen

Kuvaus

Suomen Laajemman Euroopan aloitteen (WEI) 2014 - 2017 painopisteenä on ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta. Tavoitteeseen pyritään mm. tukemalla EU:n itäisen kumppanuuden (IK:n) demokratian, hyvän hallinnon ja vakauden temaattisen kokonaisuuden alla tehtävää työtä. IK-maita ovat Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä. Osana tätä Suomi järjestää lokakuussa 2013 yhdessä Viron kanssa neljän päivän seminaarin IK-maille ja laatii kumppanimaissa suoritettavan vertailevan tutkimuksen. Tavoitteena on kehittää IK-maiden julkishallinnon avoimuutta parantamalla tietoturvan tasoa ja kehittämällä e-hallintoa. Hankkeella tuetaan myös asiantuntijoiden osallistumista muihin vastaaviin IK-seminaareihin ja koulutuksiin.

Rahoituspäätös  07.05.2013

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 40%
  • Ihmisoikeudet 30%
  • Vapaa tiedonkulku 30%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89892234

Tunnus

UHA2013-001662

Sivua muokattu

20.05.2013