Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.12.2017

Tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelma

Kuvaus

Etiopia sijoittaa merkittävän osan valtionbujetistaan (n.25%) opetukseen. Valtavan laajenemispaineen alla se tarvitsee tukea opetuksen laadun vahvistamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.Tasa-arvoisen opetuksen laadun kehittämisohjelma (GEQIP for Equity eli GEGIP-E) on itsenäinen hanke, joka pohjautuu GEQIP I ja II hankkeisiin, mutta jolla on uusi sisältö ja lähestymistapa. GEQIP hankkeet pohjautuvat Etiopian opetussektorin kehittämisohjelman (ESDP) tavoitteisiin. GEQIP-E tukee perusopetuksen laadun parantamista, mutta painottaa edellisiä GEQIP hankkeita enemmän eriarvoisuuden vähentämistä. Tasa-arvoa edistetään tukemalla erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäyntiä. Hanke huomioi myös Etiopian eri alueiden kehityseroja. Hankkeen toteutuksesta vastaa Etiopian opetusministeriö. Varoja hallinnoi maailmanpankki, jonka rahastoon Suomen tuki maksetaan.Hankkeen kehitystavoite on perusopetuksen tehokkuuden, tasa-arvon ja laadun parantaminen. Hankkeen tulosalueet ovat: 1) Parantunut opetusjärjestelmän sisäinen tehokkuus 2) parantunut opetukseen osallistumisen tasa-arvo 3) parantunut opetuksen laatu sekä 4) vahvistunut koulutusjärjestelmä perusopetuksen parantuneen suunnittelun, linjausten ja uudistusten tukemiseksi. Rahoitus on sidottu sovittujen tulosten saavuttamiseen näillä neljällä tulosalueella. Hanke on toteutetaan vuosina 2018-2022. Sen budjetti on 440 miljoonaa dollaria, josta 420 miljoonaa maksetaan ohjelman tulosalueille. Lisäksi 20 miljoonaa dollaria maailmanpankin lainaosuudesta käytetään Etiopian opetushallinnon tekniseen tukeen. Suomen tuki GEQIP-E hankkeelle on neljän vuoden aikana 16,9 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  05.12.2017

16 900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Opettajien koulutus 30%
  • Ala-asteen opetus 40%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816886

Tunnus

UHA2017-001553

Sivua muokattu

19.12.2017