Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.04.2013

ADD SL Suunnitteluvarat

Kuvaus

Etiopian suunnittelumäärärahaa käytetään maaohjelman toteutuksen suunnitteluun, hankevalmisteluun ja seurantaan sekä kehitysyhteistyötoimintaan liittyvään koulutukseen. Suunnittelumäärärahan tarkoitus on taata riittävät resurssit tulokselliseen ohjelmayhteistyöhön/hankevalmisteluun, arviointiin ja seurantaan. Suomen ja Etiopian välinen kehitysyhteistyö perustuu Etiopian köyhyydenvähentämisohjelman 2010-2015 (GTP) prioriteettialueiden tavoitteisiin, joissa Suomella on tarjota asiantuntemusta ja kokemusta. Kantavana teemana on tukea toimintaympäristön suotuisaa kehitystä, jotta etiopialaisilla olisi paremmat edellytykset turvata köyhyyttä vähentävän kehityksen jatkuvuus ja kestävyys. Yhteistyöllä pyritään vaikuttamaan vallanpitäjien ja ihmisten väliseen suhteeseen, edistäen palvelu- ja ihmislähtöistä ajattelua ja avoimuutta.

Rahoituspäätös  08.04.2013

34 800 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816809

Tunnus

UHA2013-001630

Sivua muokattu

05.08.2013