Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.07.2012

JAKAM/YK:n metsäfoorumi/CPF/NFP facility

Kuvaus

YK:n metsäfoorum UNFF:n tukeminen kehitysmaiden osallistumisen vahvistamiseksi Foorumin toimintaan. Kehitysmaiden kansallisten metsäohjelmien tukeminen YK:n metsäfoorumin alaisen järjestökumppanuuden toimintana. FAO hoitaa perustetun kumppanuushankkeen puitteissa multi-donor trust fundin avulla katalyyttistä tukea kehitysmaiden nfp-ohjelmille. NFPF toimii kiinteässä yhteistyössä Maailmanpankin hoitaman PROFOR-ohjelman kanssa. FAO:n isännöimä National Forest Programme Facility, ja Maailmanpankin isännöimä PROFOR- ohjelma. NFP-F on kansainvälinen taitotieto-ohjelma, joka tukee kehitysmaita maakohtaisten kestävän metsätalouden ohjelmien kehittämisessä ja toimeenpanossa maakohtaisilla strategisilla hankkeilla ja tietopalvelulla, joiden avulla kansainväliset metsiä koskevat sitoumukset integroidaan maiden kehitysohjelmiin ja köyhyyden vähentämisen strategioihin. PROFOR- ohjelma puolestaan erikoistuu kestävän metsätalouden rahoituskysymyksiin, maaseudun toimeentulokysymyksiin, hyvän hallinnon ongelmatiikkaan, ja temaattiseen poikkisektoraaliseen yhteistyöhön, jota varten se on Maailmanpankin hoitama hanke.

Rahoituspäätös  02.07.2012

400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

81102501

Tunnus

UHA2011-005441

Sivua muokattu

29.04.2013