Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.06.2017

Tuki Suomen vesifoorumille

Kuvaus

Suomen vesifoorumi ry (Finnish Water Forum, FWF) toimii vesialan verkostona kotimaassa. Se edistää julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä, jolla tuetaan kehitys- ja kehittyvien maiden ja Suomen kehitysyhteistyön tavoitteita vesialalla. Suomen vesifoorumi on ainutlaatuinen organisaatio kootessaan yhteen käytännössä kaikki yhden sektorin toimijat. Jäsenorganisaatioita on 110. FWF:n kehitysyhteistyötoiminta tähtää uusien kumppanuuksien syntymiseen suomalaistoimijoiden ja kehitysmaatoimijoiden välillä sekä vesialan yksityisen sektorin toimijoiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Työtä tehdään kolmella kärjellä: verkottaminen, vaikuttaminen ja viestintä. FWF:n toiminta keskittyy Suomen pääkumppanimaihin, muihin kehitysmaihin, joissa on tunnistettu tarvepohjaisia yhteistyömahdollisuuksia yhdessä paikalliskumppanien kanssa sekä siirtymävaiheen maihin. FWF edistää kehitysmaiden kapasiteetin paranemista vesiongelmien ratkomisessa, tehokkaampaa vesihallintoa, vesistöjen tilan parantamista sekä vesialan kehittymistä kumppanuuksien avulla. Tulosten osalta FWF on onnistuneesti tukenut transitiota perinteisestä vesialan kehitysyhteistyöstä uudenlaisiin yhteistyön muotoihin erityisesti Vietnamissa. Esitetään, että UM tukee Suomen vesifoorumin kehitysyhteistyötoimintaa 120 000 eurolla vuonna 2017. Tuki myönnetään valtionavustuksena. www.finnishwaterforum.fi

Lisätietoa

www.finnishwaterforum.fi

Rahoituspäätös  08.06.2017

120 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 40%
  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 50%
  • Jätehuolto 10%

Rahoituskanava

  • Suomen vesifoorumi ry
  • Suomen vesifoorumi ry

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892610

Tunnus

UHA2017-000675

Sivua muokattu

14.06.2017