Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.03.2012

Suomen tuki YK:n keskitettyyn hätäapurahastoon, CERF

Kuvaus

YK:n keskitetty hätäapurahasto, Central Emergency Response Fund CERF, perustetaan nopeuttamaan kansainvälisen yhteisön reagointia humanitaarista apua tarvitsevissa kriiseissä. Tavoitteena on lisätä rahoituksen ennustettavuutta ja parantaa oikea-aikaisuutta.

Rahoituspäätös  13.03.2012

6 500 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89841801

Tunnus

UHA2011-005987

Sivua muokattu

29.04.2013