Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.06.2017

Suomen tuki Control Arms -järjestölle

Kuvaus

Kehitysmaissa ja erityisesti Afrikassa alueelliset ja paikalliset konfliktit estävät kehitystä. Laiton asekauppa ja aseiden joutuminen vääriin käsiin heikentävät turvallisuutta ja vakautta sekä vaikuttavat niin taloudelliseen kuin sosiaaliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden mukaisesti pyrkimyksenä on vähentää vuoteen 2030 mennessä aseiden laittomia siirtoja. ATT on yksi kekeisimmistä instrumenteista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Control Arms on noin 300 kansalaisjärjestön yhteenliittymä, joka edistää eri keinoin ATT-sopimuksen vahvistamista. Hankkeen avula tuetaan ATT sopimuksen monitorointia (ATT Monitor -toiminta) sekä ATT-sopimukseen liittyvää koulutustoimintaa (ATT Academy) kehitysmaissa. Hanke tukee myös vahvasti Suomen ATT pj. kauden tavoitteita.

Rahoituspäätös  12.06.2017

100 000 €

Myönnöt

  • 2017: 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89892773

Tunnus

UHA2016-005303

Sivua muokattu

19.06.2017