Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.06.2017

Naisten poliittisen osallistumisen tuki Tansaniassa II-vaihe

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on naisten oikeuksien erityisesti yhteiskunnallisen tasa-arvon ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. Siihen pyritään mm. uudistamalla lainsäädäntöä, vahvistamalla naisten ja nuorten poliittista osallistumista puolueiden sisällä sekä vaalityössä, vaikuttamalla yleisiin asenteisiin paikallisyhteisöjen ja uskonnollisten johtajien ja median piirissä. Suomen tuki, 3,9 miljoonaa euroa, kohdistuu yleistukeen ja teknisen henkilökunnan palkkaamiseen. Hanke kestää 5 vuotta 2017-2021 seuraavien vaalien yli. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 9 miljoonaa euroa. Hanketta jatketaan, koska ensimmäisen vaiheen tulokset olivat rohkaisevia. Lähes 2000 ehdokasta saatiin koulutettua ja useita lainsäädäntöprosesseja saatiin eteenpäin. Paikallisia vaalikomissioita ja puoluerekisteriorganisaatioita saatiin sitoutettua ja koulutettua sukupuolten välisen tasa-arvon kannattavuudesta ja tärkeydestä. Naisedustajat ja -ehdokkaat olivat entistä isompana ryhmänä edustettuina vaaleissa. Trendin toivotaan jatkuvan jatkovaiheessa. Aiemmin Suomen tuki oli 1,5 miljoonaa euroa 2 vuodelle.

Rahoituspäätös  26.06.2017

3 900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Vaalit 25%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 25%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

  • YK:n tasa-arvojärjestö
  • Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235773

Tunnus

UHA2017-002538

Sivua muokattu

10.07.2017