Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.05.2013

Sinsibere – Naiset kestävillä elinkeinoilla aavikoitumista vastaan

Kuvaus

Sinsibere-hanke tukee Bamakon eteläpuolella sijaitsevien maaseutukuntien naisia sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kehittämään metsäkatoa ja aavikoitumista kiihdyttävälle polttopuukaupalle vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Viimeisessä hankevaiheessa keskitytään takaamaan hankkeen vaikutusten jatkuvuus vahvistamalla naisten osuuskunnan taloudellista kannattavuutta ja voimallistamalla osuuskunnan jäseniä vaikuttamaan laajemmin alueen puiden suojeluun. Hankkeen suorina hyödynsaajina on 300 naista, jotka ovat osuuskunnan jäseniä. Osuuskunnan edustajista koostuva hallitus koordinoi osuuskunnan tuotantotoimintaa. Osuuskuntatoiminta voimaannuttaa naisia toimimaan aktiivisina yhteisöjensä jäseninä. Ihmisoikeuksien näkökulmasta Sinsibere-hanke vahvistaa naisten oikeutta toimeentuloon. Hanke tukee osuuskuntaa luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävänä työympäristönä, joka mahdollistaa naisten aktiivisen työnteon ja verkostoitumisen oikeuksien toteutumisen puolesta. Naisten oikeuden toimeentuloon ymmärretään hankkeessa edellyttävän naisten vastuuta osuuskunnan toiminnasta. Tavoitteisiin päästään a) vahvistamalla osuuskunnan keskeisimpien toimijoiden taloushallinnollisia kykyjä koulutuksin ja hanketyöntekijöiden tukemana työssä oppimisella. b) nostamalla karitevoin tuontantoa takaamalla suurempien pähkinämäärien saanti. Pähkinöiden varastointikoulutukset hankekylissä antavat pähkinöitä kerääville naisille kykyjä pähkinöiden laadukkaampaan käsittelyyn ja lisäävät pähkinöiden tarjontaa osuuskunnalle. Pähkinöiden hintakehitystä seurataan ja tarjotaan pähkinöiden kerääjille kilpailukykyinen maksu. c) monipuolistamalla osuuskunnan tulonlähteitä kanojen ja lampaiden kasvatuksella, ja vahvistamalla aiemmin aloitettua hennantuotantoa sekä maapähkinöiden viljelyä. d) Sitouttamalla osuuskunnan jäseniä kiinteämmin osuuskunnan toimintaan parantamalla taloudellista hyötyä, vahvistamalla hallituksen jäsenten kykyä seurata osuuskunnan tuloja ja menoja, järjestämällä osallistavia vuosikokouksia, verkostoitumismahdollisuuksia ja toiminnan foorumeita osuuskunnan jäsenille. e) perustamalla karitepuuviljelmä osuuskunnalle f) tarjoamalla osuuskunnan jäsenille tukea omaehtoisessa vaikuttamistoiminnassa puiden suojelussa hankealueella

Myönnöt

  • 2013: 55 829 €
  • 2014: 52 519 €
  • 2015: 45 044 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maaseudun kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Dodo

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25500901

Tunnus

UHA2012-002767

Sivua muokattu

15.05.2013