Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.06.2017

Marie Stopes International

Kuvaus

MSI tarjoaa haavoittuvassa asemassa oleville naisille, tytöille, miehille ja pojille laadukkaita seksuaali-, lisääntymis-, äitiys- ja lapsiterveyspalveluita Afganistanissa kuudessa eri provinssissa. Järjestön työ on linjassa Afganistanin kansallisten kehitystavoitteiden kanssa ja se parantaa naisten ja tyttöjen asemaa sekä vähentää köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Palveluja tarjotaan monien eri kanavien kautta, esimerkiksi järjestön omilla klinikoilla, mobiiliklinikoilla sekä terveydenhoitoyrittäjiä kouluttamalla ja palkkaamalla. MSI kouluttaa ja voimaannuttaa yhteisöjä, jotta yksilöt voivat tehdä tietoon perustuvia ratkaisuja lisääntymis- ja äitiysterveyden saralla.

Lisätietoa

https://www.mariestopes.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  08.06.2017

4 000 000 €

Myönnöt

  • 2018: 1 100 000 €
  • 2019: 1 400 000 €
  • 2020: 1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lisääntymisterveydenhuolto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Marie Stopes International

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507367

Tunnus

UHA2017-001684

Sivua muokattu

18.09.2017