Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.12.2017

Small Arms Surveyn toiminnan tukeminen

Kuvaus

Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman yhtenä painopistealueena on ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta. Suomi on osallistunut aktiivisesti YK:ssa, ETYJ:ssä ja EU:ssa pienaseiden hallitsematonta leviämistä ehkäisevään toimintaan. Small Arms Survey on itsenäinen tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on seurata ja tutkia pienaseisiin ja niiden ongelmiin liittyviä seikkoja ja toimia tiedonlähteenä mm. maiden hallituksille, päättäjille, tutkijoille ja aktiiveille. Pienaseiden leviäminen ja väärinkäyttö on yksi keskeisistä yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen esteistä maailmassa ja pienaseongelmiin vastaaminen on tärkeässä asemassa kriisien ennaltaehkäisyssä ja rauhanprosessien tukemisessa. Small Arms Surveyn tavoitteisiin kuuluu: 1) toimia kansainvälisesti ensisijaisena tiedonlähteenä pienaseiden suhteen muun muassa eri maiden hallituksille, päättäjille, lainsäätäjille, tutkijoille ja aktiiveille 2) seurata valtioiden ja kansalaisjärjestöjen tekemiä pienaseisiin liittyviä aloitteita 3) toimia foorumina tiedon ja parhaiden toimintatapojen jakamiselle pienaseisiin liittyen. Pienaseiden leviäminen on yksi merkittävistä turvallisuusuhista maailmassa. Aseiden hallitsemattoman leviämisen vuoksi useat kansalliset ja kansainväliset konfliktit ovat syventyneet, ihmisoikeuksien rikkominen on lisääntynyt maailmanlaajuisesti ja eräiden maiden poliittinen ja taloudellinen kehitys on hidastunut. Pienaseet ovat suurin yksittäinen syy siviiliuhrien, erityisesti naisten ja lasten, määrään. Pienaseiden väärinkäyttö on näin ollen suurta helposti syrjäytyviä ryhmiä kohtaan ja johtaa helposti konfliktien eskaloitumiseen. Small Arms Surveyn vuosiraportti ja tutkimustoiminta edistävät osaltaan pienaseongelmien selvitystyötä ja tukevat hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen työtä rauhan ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Small Arms Survey tekee lisäksi yhteistyötä YK:n, kansalaisjärjestöjen sekä erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen ja rauhaninstituuttien kanssa. Kehityksen ja turvallisuuden samanaikainen vahvistaminen edellyttääkin yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa laaja-alaisesti ja vaikuttaa näin ollen myös kokonaisvaltaisesti yhteiskunnalliseen kestävyyteen. http://www.smallarmssurvey.org/

Rahoituspäätös  05.12.2017

180 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 40%
  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Small Arms Survey

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89888201

Tunnus

UHA2017-005621

Sivua muokattu

15.12.2017