Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.02.2012

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD; eminenttiryhmä

Kuvaus

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) pääsihteeri Supachai Panitchpakdi on kutsunut koolle arvovaltaisten henkilöiden ryhmän (Panel of Eminent Persons, eminenttipaneeli) pohtimaan maailman talousjärjestelmän tilaa talouskriisin jälkeen ja sen vaikutuksia kehitysmaille. Lisäksi pohditaan YK:n ja UNCTADin roolia maailman talousarkkitehtuurissa. Ryhmän puheenjohtajina toimivat TP Tarja Halonen ja professori Jagdish Bhagwati. Paneelin työ on läheisesti kytköksissä UNCTAD XIII -konferenssivalmisteluihin, vaikka paneelin rooli on muodollisesti irrallaan neuvotteluprosessista. Eminenttipaneelin loppuraportista keskustellaan UNCTAD XIII –konferenssin yhteydessä Dohassa 21.-26.4. 2012. Raportin esittelee Dohassa presidentti Halonen.

Rahoituspäätös  17.02.2012

77 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89857701

Tunnus

UHA2012-000563

Sivua muokattu

28.01.2013