Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2017

YK Seksuaalisen väkivallan oikeusvaltiotiimin Guinea-hanke

Kuvaus

YK:n oikeusvaltiotiimi on asiantuntijaelin, joka tukee konflikteissa olevia ja niistä toipuvia valtioita seksuaaliseen väkivaltaan liittyvän rankaisemattomuuden ehkäisemisessä. Tiimin toiminta keskittyy erityisesti paikallisten instituutioiden tukemiseen ja se toimii yhteistyössä muiden YK-organisaatioiden kanssa. Oikeusvaltiotiimillä on Guineassa hanke, joka keskittyy Conakryn stadionilla vuonna 2009 tapahtuneisiin väkivaltarikoksiin, erityisesti seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa (SGBV) koskeviin tapauksiin. Suomi on tukenut tätä maakohtaista, temaattista hanketta aiemmin vuonna 2013. Hanke tukee oikeusvaltiokehitystä, naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä rankaisemattomuuden vastaista toimintaa. Nyt hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että oikeudenkäynnit alkavat ajankohtaistua. Suomen tuki kanavoitaisiin oikeudenkäyntejä valmistelevan koordinaatiokomitean perustamiseen, todistajien ja uhrien suojelemisen vahvistamiseen, yhteisötason toimiin sekä tuomarikoulutukseen. Oikeusvaltiotiimin toiminta Guinea-hankkeen kautta on tuloksellisesti tukenut paikallisviranomaisten omistajuutta ja kansallisen tason rikosoikeudellista vastuuvelvollisuutta. Tuki on edelleen tarpeen, jotta oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien eteneminen ja SGBV-rikosten edellyttämä erityisasiantuntemus voidaan varmistaa.

Rahoituspäätös  04.12.2017

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

  • YK:n kehitysohjelma
  • Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

24301202

Tunnus

UHA2017-005630

Sivua muokattu

11.01.2018