Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.06.2017

AgriCord vzw, The International Alliance of agri-agencies

Kuvaus

Agricord on maatalous- ja osuustoimintataustaisten kehitysyhteistyöorganisaatioiden yhteenliittymä. Sen tavoitteena on vahvistaa ja voimaannuttaa maa- ja metsätaloustuottajia kehitysmaissa ja samalla tervehdyttää taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita. Periaatteena on lyhentää arvoketjuja ja mahdollistaa kokonaisvaltainen kehitys myös ketjujen alkupäässä. Allianssiin kuuluu tällä hetkellä 12 kehitysjärjestöä (agri-agencies), jotka yhdessä hallinnoivat ja toteuttavat yhteistä Farmers Fighting Poverty (FFP) -kehitysohjelmaa. Agricordin ohjelman "Farmers Fighting Poverty programme - Improving farmers' organisations' access to Agricultural and Forestry Value Chains" (2018-2019) välittömät tavoitteet ovat: 1. Maanviljelijäjärjestöjen ja niiden jäsenistön kapasiteetin vahvistaminen, jotta ne pystyvät edistämään inklusiivisia sertifiointijärjestelmiä tai kauppasopimuksia laatu huomioiden. 2. FFP -ohjelman kautta kanavoidun avun tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantaminen ja vahvistunut tasa-arvo näkökulma. Vahvat ja toimintakykyiset maanviljelijäjärjestöt voivat edistää talouskasvua, tasaisempaa tulonjakoa sekä vahvempia demokratioita. FFP -ohjelma tukee viljelijöiden järjestäytymistä ruohonjuuritasolla, mitä pidetään yhtenä tärkeimpänä edellytyksenä pienviljelijöiden tuotannon kasvattamiselle ja markkinoillepääsyyn. Maanviljelijäjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, jotta ne voivat puhua pienviljelijöiden puolesta ja osallistua politiikkojen valmisteluun ja vaikutustyöhön, on ensisijaisen tärkeää inklusiivisen maaseutukehityksen varmistamiseksi.

Rahoituspäätös  28.06.2017

200 000 €

Myönnöt

  • 2018: 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

AgriCord

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892803

Tunnus

UHA2017-002113

Sivua muokattu

12.03.2018