Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.11.2017

Tuki UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmalle

Kuvaus

YK:n alaisen Euroopan talouskomission (UNECE) rajavesisopimus (1992) luo puitteet alueelliselle rajavesistöyhteistyölle. UNECE:n yleissopimus edistää merkittävällä tavalla rajavesistöjen oikeudenmukaista käyttöä, suojelua ja yhteistyötä sopimuspuolten kesken. Sopimus vähentää konflikteja, lisää turvallisuutta sekä edistää vesivarojen kestävää käyttöä. Sopimus ehkäisee ja vähentää sellaista vesien pilaantumista, jonka vaikutukset ulottuvat maasta toiseen. Myös UNECE:n ulkopuoliset YK-maat voivat liittyä sopimukseen vuonna 2013 voimaan astuneen sopimusmuutoksen ansiosta ja useat ODA-kelpoiset maat ovat kiinnostuneita liittymään sopimukseen. Sopimuksella on näin ollen maailmanlaajuista merkitystä rajavesiyhteistyön edistäjänä. Suomi on aktiivinen toimija globaalissa rajavesiyhteistyössä. Suomi on tehnyt pitkään politiikkatason yhteistyötä UNECE:n rajavesisopimuksen sihteeristön kanssa, minkä lisäksi UM rahoittaa UNECE:n rajavesihankkeita Keski-Aasiassa. Suomi (SYKE) on edustettuna rajavesisopimuksen bureaussa sekä keskeisissä työryhmissä. Esitettävä tuki UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmalle 2016-2018 kohdistuu niihin työohjelman alueisiin, joissa Suomella on johtorooli, ml. sopimuksen promootio sen avauduttua globaaliksi sekä vesi-ruoka-energia-ekosysteemit -nexus - toiminta. Esitetään, että ulkoasiainministeriö tukee UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmaa vuosille 2016-2018 100 000 eurolla vuonna 2017.

Rahoituspäätös  30.11.2017

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 80%
  • Vesihuolto - suuret järjestelmät 20%

Rahoituskanava

YK:n Euroopan talouskomissio

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892615

Tunnus

UHA2017-004779

Sivua muokattu

20.12.2017