Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.11.2017

KV.RAH.LAIT/11. Euroopan kehitysrahasto

Kuvaus

Euroopan kehitysrahasto (EKR) on EU:n jäsenvaltioiden sisäisellä sopimuksella perustettu rahasto. EKR toimii erillisenä rahastona EU:n budjettiin nähden. 11. EKR:sta rahoitetaan AKT-EU -kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus) mukaisesti tehtävää EU:n kehitysyhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa vuosina (MMA) 2014-2020 . Cotonoun sopimus on EU:n sekä AKT-maiden suhteiden perusta. Se on sekä kehityspoliittinen instrumentti että osa EU:n ulkosuhdekehikkoa. Sopimuksen mukaan "kehitysrahoitusyhteistyön tavoitteena on riittäviä rahoitusvaroja ja tarkoituksenmukaista teknistä apua antamalla tukea ja edistää AKT-valtioiden pyrkimyksiä saavuttaa sopimuksessa asetetut tavoitteet yhteisen edun mukaisesti ja keskinäisen riippuvuuden hengessä". AKT-EU-kumppanuus keskittyy köyhyyden vähentämiseen ja kestävää kehitystä ja AKT-valtioiden asteittaista integroitumista maailmantalouteen koskevien tavoitteiden mukaisesti.

Rahoituspäätös  15.11.2017

5 772 499 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
  • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

Euroopan kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892107

Tunnus

UHA2017-005612

Sivua muokattu

22.11.2017