Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.10.2017

Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö

Kuvaus

Ilmatieteen laitos on toteuttanut meteorologian alan hanketta Kirgisiassa kansallisen laitoksen Kyrgyzhydrometin kanssa vuodesta 2014 alkaen. Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä. Tarkoituksena hankkeessa on vahvistaa Kyrgyzhydrometin kapasiteettia siten, että Kyrgyzhydromet pystyy tuottamaan sää-, ilmasto- ja ympäristötietoa sekä nnakkovaroituspalveluita Kirgisian yhteiskunnan hyödyksi. Ensimmäisen vaiheen (2014-2017) tärkeimpinä saavutuksina voidaan mainita automaattisen ilmanlaadun tarkkailuaseman perustaminen Bishkekiin, Maailmanpankin rahoituksella hankittujen laitteiden käytön koulutus sekä Kyrgyzhydrometin strategisen suunnittelun ja tietohallintaprosessin kapasiteetin vahvistuminen Ilmatieteen laitoksen antaman koulutuksen ja tuen ansiosta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen budjetti on 552.000 euroa. Hankkeen toisessa vaiheessa (2018-2020) päätavoitteena on edelleen Kirgisian yhteiskunnan ja talouden vahvistaminen ja tätä kautta kestävän talouskasvun mahdollistaminen ja köyhyyden vähentäminen. Hankkeen tärkein teema on edistää ilmastokestävyyttä ja vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista. Jatkovaihe on tärkeä myös jo saavutettujen tulosten kestävyyden varmistamiseksi. Kyrgyzhydrometin henkilöstön kapasiteetin vahvistamista jatketaan laaja-alaisella koulutuksella. Mukana on uutena teemana jäätiköiden ja lumen monitorointi ja tutkimustyö. Toisen vaiheen tulostavoitteet ovat: 1. Vahvistunut kapasiteetti jäätiköiden ja lumen monitorointiin ja tutkimiseen. 2. Parantunut Kyrgyzhydrometin kapasiteetti operoida moderneja ilmanlaadun havaintojärjestelmiä. 3. Kyrgyzhydrometin parantunut strateginen ja henkilöstökoulutuksen kapasiteetti. 4. Ennakkovaroitusjärjestelmän ja kansalaisille tiedottamisen kehittyminen. Hankkeen suora hyödynsaaja on Kyrgyzhydromet ja sen osastot, muita hyödynsaajia ovat hallitus ja eri virastot sekä muut ryhmät, jotka tarvitsevat ennakkovaroituksia sekä sää- ja ympäristötietoja (maanviljelijät, turismi, energia-ala, liikenne). Toisen vaiheen budjetti on 500.000 euroa.

Rahoituspäätös  05.10.2017

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 40%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 30%

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302615

Tunnus

UHA2017-003426

Sivua muokattu

11.10.2017