Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.12.2017

UNU WIDER-instituutti vuosiavustus

Kuvaus

Maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimus; isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Instituutti toteuttaa globaalien kehityshaasteiden monialaista tutkimusta ja analysoi maailmantalouden ongelmia pyrkien löytämään niihin ratkaisuja. Tutkimustieto on suunnattu kehitysmaiden poliittisille päättäjille, avunantajille ja tutkijoille. Tutkimusohjelma vuosille 2014-2018 rakentuu kolmesta teemasta: (talouksien) muutos (transformation); osallistavuus (inclusion) ja kestävyys (sustainability). Läpileikkaavina teemoina Afrikan osallistava kasvu, sukupuolten välinen tasa-arvo (gender equity) sekä kehitys-rahoitus/avun tehokkuus (development finance/aid effectiveness). Tutkimusohjelman teemat ovat uuden kestävän kehityksen Agenda 2030 keskiössä. Widerin vuosibudjetti v. 2015 oli noin USD 9,8.miljoonaa ja se perustuu yleisavustuksiin, peruspääomarahastosta saataviin tuloihin ja korvamerkittyyn hankerahoitukseen. Suomen yleistuki on 1,4 miljoonaa euroa. Muut päärahoittajat ovat Iso-Britannia ja Ruotsi. Suomen yhteistyötä Widerin kanssa hallinnoidaan ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla.

Lisätietoa

https://www.wider.unu.edu/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  01.12.2017

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2017-005669

Sivua muokattu

07.12.2017