Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.03.2013

Quick Impact Project -pienhankkeet Libanonissa

Kuvaus

Libanonin Quick Impact Project (QIP) –pienhankkeiden tarkoituksena on tukea paikallishallinnon toimintaa sekä kuntien ja kylien kehitystä etelä-Libanonissa, joka on vaikeassa kehitystilanteessa vuonna 2006 käydyn Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin jäljiltä. Hankkeet toteutetaan Suomen UNIFIL-kriisinhallintajoukkojen toimesta. Pienhankkeet paitsi tukevat paikallistason kehitystä, myös lisäävät luottamusta UNIFIL:in sotilaiden ja kyläyhteisöjen välillä. Hankkeiden identifiointi ja toteutus on delegoitu kriisinhallintajoukoille, mutta niissä noudatetaan UM:n laatimaa Quick Impact Project -ohjeistusta.

Rahoituspäätös  27.03.2013

75 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 50%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202504

Tunnus

UHA2013-000818

Sivua muokattu

30.07.2013