Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.05.2012

ADD SL Suunnitteluvarat

Kuvaus

Etiopian suunnittelumäärärahaa käytetään maaohjelman suunnitteluun, hankevalmisteluun ja seurantaan sekä kehitysyhteistyötoimintaan liittyvään koulutukseen. Suunnittelumäärärahan tarkoitus on taata riittävät resurssit tulokselliseen ohjelmayhteistyö/hankevalmisteluun, arviointiin sekä seurantaan. Suomen ja Etiopian välinen kehitysyhteistyö perustuu Etiopian köyhyydenvähentämisohjelman 2010-2015 (GTP) prioriteettialueiden tavoitteisiin, joissa Suomella on tarjota asiantuntemusta ja kokemusta. Kantavana teemana on tukea toimintaympäristön suotuisaa kehitystä, jotta etiopialaisilla olisi paremmat edellytykset turvata köyhyyttä vähentävän kehityksen jatkuvuus ja kestävyys. Yhteistyöllä pyritään vaikuttamaan vallanpitäjien ja ihmisten väliseen suhteeseen, edistäen palvelu- ja ihmislähtöistä ajattelua ja avoimuutta.

Rahoituspäätös  30.05.2012

61 800 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816809

Tunnus

UHA2012-001855

Sivua muokattu

29.04.2013