Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.05.2012

Maataloustuotannon kehittäminen tautivapaiden viljelylajikkeiden avulla (IKI-hanke)

Kuvaus

Hanke edistää mahdollisuuksia parantaa Sambian ilmasto- ja maaperäoloihin paremmin sopivien viljelykasvien viljelyedellytyksiä. Näitä kasveja ovat kassava, peruna ja bataatti. Hanke edistää ruokaturvaa ja vähentää köyhyyttä Sambiassa. Hanke on perusteiltaan ja muodoltaan yhteensopiva Sambian hallituksen kehityssuunnitelmien kanssa. Hanke toteutetaan IKI-yhteistyönä Suomen MTT:n ja Sambian ZARI:n välillä. Välillisesti hanke tulee hyödyttämään useita eri tahoja Sambiassa aina maatalousministeriöstä pienviljelijään saakka.

Rahoituspäätös  24.05.2012

694 828 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kasvien- ja sadonsuojelu sekä tuholaistorjunta 60%
  • Maatalousneuvonta 40%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816513

Tunnus

UHA2012-000523

Sivua muokattu

05.08.2013