Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.10.2017

ACWL, Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antava keskus

Kuvaus

Vapaaehtoisrahoitus ACWL:n toiminnan rahoittamiseksi. Maailman kauppajärjestön (WTO) lainsäädännöstä neuvoa-antava keskus (Advisory Centre on WTO Law, ACWL) on Genevessä toimiva hallitusten välinen kansainvälinen järjestö, jonka perustamissopimus allekirjoitettiin 1999. WTO:n perustaminen 1990-luvulla loi monitahoisen sääntöjärjestelmän ja menettelyt säännöistä mahdollisesti aiheutuvien riitojen ratkaisuun. Erityisesti köyhemmillä kehitysmailla on rajoitetusti asiantuntemusta WTO-lainsäädäntöasioissa sekä heikot mahdollisuudet hallinnoida monimutkaisia riitatapauksia. Lisäksi niiden mahdollisuudet hankkia tällaista asiantuntemusta on rahoituksellisesti rajoitettua. ACWL:n tehtävänä on tarjota kehitysmaille WTO-lainsäädäntöä koskevaa juridista neuvontaa, tukea niitä WTO:n riitojenratkaisumenettelyissä sekä antaa WTO-lainsäädäntökoulutusta tavoitteenaan taata, että kehitysmaat ymmärtävät täysin WTO-jäsenyyden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet ja pystyvät puolustamaan etujaan WTO:n riitojenratkaisussa yhdenvertaisina teollisuusmaiden kanssa. Toiminnasta hyötyvät kehitysmaiden hallitukset, yritykset ja kansalaiset, riippuen yksittäisistä kysymyksistä mihin neuvoa haetaan järjestöltä.

Lisätietoa

http://www.acwl.ch/e/index.html(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  24.10.2017

1 300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailman kauppajärjestö - Lakitiedotuskeskus

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89891850

Tunnus

UHA2017-004344

Sivua muokattu

21.12.2017