Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.09.2017

KV. RAH.LAIT/Monenkeskinen velkahelpotusaloite (MDRI) IDA:ssa ja AfDF:ssä

Kuvaus

Monenkeskinen velkahelpotusaloite (Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI) perustuu G8-ryhmän heinäkuussa 2005 tekemään esitykseen. Esityksen mukaan HIPC-aloitteeseen kuuluvien, raskaasti velkaantuneiden köyhien maiden (Heavily Indebted Poor Countries) velat Maailmanpankin IDA:lle, Afrikan kehitysrahastolle (AfDF) ja Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) annetaan täysimääräisesti (100 %) anteeksi maiden saavuttaessa HIPC-ohjelman mukaisen päätepisteen (completion point). MDRI:n tarkoituksena on myöntää velkahelpotuksia vaikeasti velkaantuneille köyhille maille velkatason vakauden varmistamiseksi ja resurssien vapauttamiseksi köyhyyden vähentämiseen tähtäävään toimintaan. MDRI-aloitteessa on mukana kaikkiaan 39 HIPC-ohjelmaan hyväksyttyä maata, joista 36 on saavuttanut ohjelman mukaisen päätepisteen. MDRI- ja HIPC-ohjelmilla on ollut merkittävä vaikutus mukana olevien maiden velkataakkaan ja sitä kautta niiden julkisten talouksien finanssipoliittiseen liikkumavaraan. MDRI:n toimeenpanon lähtökohtana on, että rahoittajamaat korvaavat täysimääräisesti velkojen anteeksiannosta aiheutuvat kustannukset IDA:lle ja AfDF:lle. MDRI on hyvin pitkän tähtäimen kehityssitoumus, sillä sen on sovittu ulottuvan IDA:n osalta vuoteen 2044 ja AfDF:n osalta vuoteen 2054 asti. Suomi on muiden Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin jäsenvaltioiden kanssa antanut tukensa MDRI-aloitteen toimeenpanolle ja sitoutunut kompensoimaan ao. rahoituslaitoksille velkahelpotusten vuoksi saamatta jäävät lainapalaumat. MDRI-aloitteen kustannusarviota tarkennetaan IDA- ja AfDF -lisärahoitusneuvottelujen yhteydessä kolmen vuoden välein. Suomi on vuosina 2006, 2008, 2011 ja 2014 tehdyillä päätöksillä antanut vuoteen 2026 ulottuvat sitoumukset Maailmanpankille ja Afrikan kehityspankille aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi. Nyt myönnettävä rahoitus mahdollistaa rahoitussitoumusten tekemisen vuosille 2017–2029.

Lisätietoa

www.afdb.org ja www.wbg.org

Rahoituspäätös  15.09.2017

46 565 127 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

  • IDA - Monenkeskinen velkahelpoitusaloite
  • Afrikan kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700168

Tunnus

UHA2017-003491

Sivua muokattu

09.10.2017