Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.06.2017

BEAM (Business with Impact)-ohjelman evaluointi

Kuvaus

Tekes ja UM ovat käynnistäneet vuoden 2015 alussa aivan uudenlaisen, yhteisen Business with Impact (BEAM) ohjelman, jonka tavoite on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ym. innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka hyödyttävät sekä kehitysmaiden köyhien ihmisten hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on n. 50 miljoonaa euroa, josta noin puolet on Tekesin ja UM:n osuutta. BEAM-ohjelman arviointi toteutetaan jatkuvana prosessina koko ohjelman toteutuksen ajan. Arvioinnin tarkoituksena on tukea ohjelman johtamista arvioimalla ohjelman relevanssia, tehokkuutta, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä, sekä raportoida ohjausryhmälle ohjelman onnistumisesta ja kehityskohteista . Arviointi koostuu seuraavista osioista. Työpaketti 1: BEAM-ohjelman ex-ante evaluoitavuuden analyysi 2015-2016 Työpaketti 2: kehitysyhteistyön innovaatiohankkeiden meta-analyysi, BEAM-ohjelman jatkuva arviointi 2016-2017 Työpaketti 3: Jatkuva arviointi 2017 - 19 (optio)

Rahoituspäätös  13.06.2017

130 000 €

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892661

Tunnus

UHA2017-003008

Sivua muokattu

09.05.2018