Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.11.2017

Oikeuspalvelujen saatavuuden laajentaminen oikeudelliseksi voimaannuttamiseksi, 2. vaihe

Kuvaus

UNDP:n oikeussektorin hanke on jatkoa v. 2014-2017 toteutetulle 1. vaiheelle, jossa käynnistettiin valtion maksuton oikeusapujärjestelmä siviilitapauksiin liittyen, tuettiin perheväkivaltaa koskevan lain valmistelussa, autettiin Kirgisiaa selvittämään YK:n vammaisia henkilöitä koskevan yleissopimuksen ratifiointiin liittyviä kysymyksiä sekä parannettiin virkamiesten ja väestön oikeustietoutta. Keskeisiä hyödynsaajia ovat olleet syrjäseutujen haavoittuvat ryhmät, kuten maaseudulla asuvat naiset ja vammaiset, joiden tietoisuus omista oikeuksistaan ja pääsy oikeuspalvelujen piiriin on usein heikkoa. Vaiheessa II jatketaan aiemman vaiheen työtä, ja keskeisenä tavoitteena on turvata ilmaisen oikeusapujärjestelmän kestävyys Suomen rahoituksen päättyessä. Oikeusministeriön alaisuuteen perustetaan oikeusapua koordinoiva kansallinen keskus, jonka henkilöstöä koulutetaan ja laatustandardeja kehitetään. Kansalaisyhteiskuntaa ja mediaa koulutetaan ja informoidaan kansalaisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksistä ja velvoitteista. Hankkeen budjetti on 1,7 milj. euroa v. 2018-21.

Rahoituspäätös  30.11.2017

1 700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302608

Tunnus

UHA2017-004322

Sivua muokattu

20.12.2017