Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.10.2013

Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö

Kuvaus

Ilmatieteen laitos toteuttaa meteorologian alan IKI-hankketta Tadzhikistanin kansallisen laitoksen Tajikhydrometin kanssa vuosina 2014 -2016. Hankkeessa on tarkoitus vahvistaa Tadjikhydrometin kapasiteettia ja modernisoida alaa sekä kouluttaa henkilöstöä. Tajikhydrometin kapasiteetin vahvistamisella pyritään parempaan luonnonkatastrofien ennakointiin sekä parempaan tiedon saatavuuteen. Hanke edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastokestävyyttä. Tuki hankkeelle on 502.500 Euroa.

Rahoituspäätös  29.10.2013

502 500 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 40%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 30%

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102208

Tunnus

UHA2013-003060

Sivua muokattu

28.11.2013