Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry, Maailma Mikkelissä

Kuvaus

Kehitysviestintähankkeen painoarvona on ollut sen monivuotisuus, jolloin vaikutukset ulottuvat pidemmälle ajanjaksolle. Kansainvälisyyskasvatustyöpajamme ovat kiertäneet jo neljä vuotta kouluissa ja saaneet niissä mukavasti jalansijaa. Joka vuosi yhä useampi koulu ilmoittautuu mukaan ja lapset ovat olleet aidosti kiinnostuneita erilaisista kulttuureista. Oppilasryhmät reflektoivat omaa aktiivisuuttaan, kokemuksia työpajatoiminnasta sekä yhteisen tuotoksen valmistamista. Sama oppilasryhmä asiasta kiinnostuessaan osallistuu työpajoihin yleensä myös seuraavina vuosina ja kasvattaa näin tiedon määrää. Kulttuuriviikon kävijöihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan tarkastella yleisöpalautteen ja osallistumisaktiivisuuden kautta. Kehityskasvatuksessa otetaan huomioon peruskysymyksiin vastauksien hakeminen: Mistä Mikkelissä asuvat pakolaiset ovat tulleet? Mitä yhteistä ja eroavaisuutta meillä on näiden kulttuurien kanssa? Kuinka eri kansojen elämäntavat istuvat suomalaiseen yhteiskuntaan? Mitä eri kansojen elämäntavoille tapahtuu muuttuvassa maailmassa? Kehityskasvatushankkeen keskeisiä menetelmiä ovat osallistaminen sekä elämyspedagogiikka. Lapsia ja nuoria on tärkeää kannustaa osallistumaan, jolloin he voivat olla mukana muuttamassa maailmaa, omaa maataan, kotikaupunkiaan tai vaikka omaa kaupunginosaansa. Tarjoamme keväällä Mikkelin kouluille projektiamme, otamme ilmoittautumiset vastaan ja organisoimme niiden pohjalta kouluvierailut. Osa mikkeliläisistä kouluista on ollut mukana jo vuodesta 2009, ja ne voivat nyt syventää ja laajentaa tietoaan hankkeen aiheesta. Vierailujen olennainen osa on työpajatyöskentely. Koululaiset toimivat itse tiedonkerääjinä, sen käsittelijöinä ja valmistavat yhteisen tuotoksen. Hankkeen myötä rakennamme Mikkelissä eläville pakolaisille myönteisempää sopeutumisilmastoa. Ryhmät ovat myös itse hankkeen toteuttajina.

Myönnöt

  • 2013: 26 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892145

Tunnus

UHA2012-006290

Sivua muokattu

04.10.2013