Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.05.2013

UN Women; Afganistanin kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus- toimintasuunnitelman laatimishanke

Kuvaus

Suomen ja Afganistanin välinen Naiset, rauha ja turvallisuustwinning yhteistyö on ollut Suomen tuen lippulaiva Afganistanissa. Suomi aloitti loppuvuodesta 2010 Afganistanin kanssa YKTN:n 1325-päätöslauselmaan perustuen yhteistyön, jonka tavoitteena on parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua rauhanrakentamiseen, jälleenrakennukseen ja konfliktien ehkäisyyn. Hankkeen myötä yhteistyötä kehitetään ohjelmamuotoisemmaksi. UN Womenin kautta Suomi jatkaa tukeaan Afganistanin kansallisen 1325-toimintasuunnitelman laatimiselle. UN Women tukee Afganistanin valtionhallintoa tarjoamalla teknistä tukea 1325- yhteistyötä koordinoivalle Afganistanin ulkoasiainministeriön ihmisoikeus- ja naisasioiden yksikölle kansallisen toimintaohjelman laatimisessa ja ohjelman implementoinnin tukitoimintojen suunnittelemisessa ja toimeenpanossa. Hankkeen myötä UN Womenin ottaa myös suuremman roolin koko 1325-prosessin kooordinoinnista ja kokonaisvaltaisemmasta tuesta Afganistanissa. Hanke tukee osaltaan UN Womenin vuosille 2012-13 laadittua maakohtaista strategista suunnitelmaa. Hankkeen rahoitus toteutetaan osin jo olemassa olevan Women as Peace Builderskomponentin kautta, jota rahoittavat Ruotsi ja Norja. Afganistanin kansallisen 1325- toimintasuunnitelman on tarkoitus valmistua 18 kuukauden kuluttua hankkeen aloituksesta.

Lisätietoa

http://www.unwomensouthasia.org; http://mfa.gov.af/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  20.05.2013

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

  • YK:n tasa-arvojärjestö
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62507317

Tunnus

UHA2012-006296

Sivua muokattu

16.09.2013