Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.09.2012

Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) tukevan koalition hanke ICC:n toimintaedellytysten vahvistamiseksi Afrikassa ja MENA-alueella

Kuvaus

CICC on kansainvälistä oikeutta edistävä kansalaisjärjestöverkosto, johon kuuluu noin 2500 jäsenjärjestöä. Sen tavoitteena on ICC:n toimintaedellytysten vahvistaminen erityisesti Afrikassa ja MENA-alueella, jossa ICC:n tilannevaltiot sijaitsevat. CICC tukee kv. rikosoikeuden toteutumista ja rankaisemattomuuden vähentämistä mm. tarjoamalla teknillistä ja oikeudellista asiantuntemusta, tukemalla yhteistyötä viranomaisten välillä sekä parantamalla tietoisuutta. Afrikassa ja MENA-alueella CICC:n painopisteenä ovat hankkeet, joilla edistetään Rooman perussäännön ratifiointia ja toimeenpanoa sekä kehitetään kansallista oikeusjärjestelmää. Tärkeä osa toimintaa on tietoisuuden lisääminen kansainvälisestä oikeudesta ja rankaisemattomuudesta. CICC tukee myös rauhan rakentamista ja kansalaisyhteiskunnan kehittymistä vahvistamalla paikallisten kansalaisjärjestöjen kapasiteettia. CICC:n toimintojen tukeminen näillä alueilla edistää kehityspoliittisen ohjelman tavoitetta luoda kestävää kehitystä. Kaikkein vakavimpiin rikoksiin syyllistyneiden rankaisemattomuuden vähentäminen vahvistaa turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja kehityksen välistä yhteyttä, ja se on myös UH:n YK-strategian mukaisesti yksi kansainvälisen oikeuden painopisteistä.

Rahoituspäätös  14.09.2012

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 40%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 60%

Rahoituskanava

The World Federalist Movement - Institute for Global Policy

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

29800502

Tunnus

UHA2011-007288

Sivua muokattu

27.06.2013