Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.09.2012

Evaluointi täydentävyydestä Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä

Kuvaus

Ulkoinen itsenäinen evaluointi täydentävyydestä (complementarity) Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Evaluoinnin tavoitteena on oppia ja löytää tapoja käyttää erilaisia politiikka- ja yhteistyöinstrumentteja niin, että ne olisivat toisiaan täydentäviä ja johdonmukaisia sekä toisivat lisäarvoa suomalaisessa kehitysyhteistyössä (internal complementarity) ja yleisissä kehitystavoitteissa (external complementarity). Evaluointi arvioi täydentävyyden eri ulottuvuuksia suomalaisessa kehityspolitiikassa ja yhteistyössä, sen instrumenteissa ja käytännön toimissa sekä miten tavat varmistaa täydentävyys ja johdonmukaisuus on institutionalisoitu ja miten vastuut on jaettu. Täydentävyys-evaluointi lähestyy täydentävyyttä neljän eri ulottuvuuden kautta, jotka laajuutensa puolesta voisivat olla itsenäisiä evaluointeja: 1) laaja politiikka-analyysi sekä kolme tapausevaluointia: 2) kansalaisyhteiskunnan järjestöjen yhteistyö (NGO-evaluointi); 3) instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentti (IKI-evaluointi) ja 4) Mosambikin ja Sambian maaohjelmat (vain desk study).

Rahoituspäätös  14.09.2012

600 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89890501

Tunnus

UHA2011-008163

Sivua muokattu

10.09.2013