ERITT/ALUE/Ilmastonmuutoksen vaikutus ekojärjestelmiin Itä-Afrikassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2015

ERITT/ALUE/Ilmastonmuutoksen vaikutus ekojärjestelmiin Itä-Afrikassa

Kuvaus

Hanke on jatkoa vuosina 2011-15 4,9 miljoonalla eurolla rahoitetulle tutkimus- ja kehittämishankkeelle (Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin ja ruokaturvaan) Keniassa, Tansaniassa ja Etiopiassa. Jatkovaiheen tavoitteena on levittää ensimmäisen vaiheen tutkimustulokset maaseutukyliin ja ilmastonmuutoksen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä vahvistaa heidän kapasiteettiaan ilmastonmuutoksen seuraamiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Pitkän aikavälin kehitysvaikutuksena on julkisten ja yksityisten toimijoiden riittävä kapasiteetti kerätä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutua niihin Itä-Afrikassa. Tuki jatkovaiheelle on 1 miljoona euroa vuosina 2016-17. Hankkeen I-vaiheen tavoitteena oli levittää tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista itäisessä Afrikassa, sekä kehittää hyödynsaajien kapasiteettia sopeutua niihin. Hanke kehitti ilmastonmuutoksen seurantavalmiuksia yhteistyössä kumppanimaiden ilmatieteen laitosten kanssa, vahvisti maanviljelijöiden, tutkijoiden ja valtion virkamiesten kapasiteettia koulutuksen ja tiedonlevityksen avulla, levitti uusia tekniikoita (esim. sadeveden keruu, helpot kastelumenetelmät ja tuhohyönteisten luonnonmukainen torjunta), sekä edisti ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämistä tutkijoiden ja tutkimustuloksia hyödyntävien tahojen parissa. Jatkohankkeen loppuhyödynsaajia ovat 11 200 pienviljelijää hankemaissa, kansalliset ympäristöhallinnosta vastaavat tahot, ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden opettajat, poliittiset päättäjät ja paikallishallinnon edustajat. Keskitason hyödynsaajia (=loppuhyödynsaajien tavoittamiseksi) ovat maanviljelijäyhdistykset, neuvontaorganisaatiot (valtion ja kansalaisjärjestöjen), nuorisojärjestöt, yksityiset toimijat, maataloustutkimus- ja neuvontaorganisaatioiden tutkijat ja teknikot, sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat. Hankkeen koordinaattorina toimii Nairobissa sijaitseva Kansainvälisen hyönteisfysiologian ja -ekologian tutkimuslaitos icipe. Pääkumppanit hanketoteutuksessa ovat Jimman yliopisto Etiopiassa, kenialainen kansalaisjärjestö Taita Environmental Research and Resource Arc (TERRA), Pangani Basin Water Board Tansaniassa, Yorkin yliopisto, Dar es Salaamin yliopisto ja Helsingin yliopisto. Lisäksi hankkeessa on mukana 23 sidosryhmää valtion organisaatioista paikallisiin yliopistoihin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoihin.

Lisätietoa

http://chiesa.icipe.org/

Rahoituspäätös  07.12.2015

1 000 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Maaseudun kehittäminen 50%
  • Maataloustutkimus 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29891601

Tunnus

UHA2015-024638

Sivua muokattu

11.12.2015