Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.04.2013

ERITT/Partiotoiminnan kapasiteetin vahvistaminen Afrikan alueella

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Beninin ja Nigerin partiolaisten kapasiteettia. Hanke vähentää köyhyyttä vahvistamalla ruokaturvahankkeita. Hanke tukee myös kansalaisyhteiskunnan ja nuorten osallistumisen vahvistamista sekä partioliikkeen profiilin ja kumppanuuksien kehittämistä. Afrikassa nuorison määrä on suuri suhteessa muuhun väestöön ja resursseja nuorisotoiminalle on niukasti. Partioliike pyrkii antamaan nuorille lisäresursseja siitä huolimatta että myös se itse kärsii järjestökentän yleisistä ongelmista kuten koulutetun työvoiman, tietotaidon ja materiaalin puutteesta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Afrikan alueen partioliikettä ja erityisesti sen kykyä toteuttaa ruokaturvaprojekteja Beninissä ja Niferissä.

Myönnöt

  • 2011: 45 000 €
  • 2012: 40 881 €
  • 2013: 35 440 €

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Rahoituskanava

Suomen Partiolaiset ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

29891701

Tunnus

UHA2011-007369

Sivua muokattu

23.04.2013