Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

INT/Aloite yhteisölähtöisen terveydenhuollon edistämiseksi Rajasthanis

Kuvaus

Hanke sijoittuu 20 kylään Tharin aavikolla Intiassa. Alueella ei ole tarjolla kunnollisia perusterveydenhuollon palveluja. Tarkoituksena on parantaa kylien terveydenhuoltoa, asukkaiden tietoa terveysasioista ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteen ja siten parantaa elämänlaatua ja toimeentuloa. Hankkeen pääpaino on naisten ja lasten terveyden edistämisessä. Pääaktiviteetit liittyvät koulutukseen ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Tamy ja GRAVIS ovat tehneet yhteistyötä 1990-luvun alusta lähtien. Vuodesta 2005 yhteistyö on keskittynyt Tharin alueen terveydenhuoltoon. Alueen terveydenhuoltovalmius ja asukkaiden tieto terveysasioista ovat hyvin alhaisia. Naisten mahdollisuus terveydenhuoltoon on erityisen huono, minkä vuoksi syntyvyys on korkealla tasolla ja keskenmenot, lapsikuolleisuus ja äitiyskuolleisuus ovat yleisiä.

Myönnöt

  • 2011: 44 215 €
  • 2012: 42 555 €
  • 2013: 40 400 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Perusterveydenhuolto 50%
  • Terveystietouden edistäminen 50%

Rahoituskanava

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516301

Tunnus

UHA2011-007379

Sivua muokattu

01.11.2012