Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

SWA/Msunduzan kuivasanitaatiohanke

Kuvaus

Hanke käynnistynyt v. 2007. Käytännön toteutuksesta vastaa Turun ammattikorkeakoulu (TUAK, erityisesti kestävän kehityksen linja) yhdessä Huussin kanssa. Hanke pyrkii parantamaan pääkaupungin slummialueen sanitaatiotilannetta koulutuksen / valistuksen ja kuivakäymälöiden rakentamisen avulla. Koska käymälöiden tekniset ratkaisut eivät alunperin ole korkean hintansa vuoksi soveltuvia perheiden investoinneiksi, hankkeessa pyritään löytämään uusia, paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa koulutetaan asukkaita kotipuutarhaviljelyssä ja selvitetään maatuneen kompostin käyttöä lannoitteena. Hanke pohjautuu osittain TUAK:in pidempiaikaiseen yhteistyöhön kohdealueella (kuntien yhteistyö, North South -ohjelma). Hankkeen III-vaiheessa (2012-14) on tarkoitus keskittyä kestävyyteen ja kunnollisen exit-strategian työstämiseen paikallisten kumppanien kanssa. Pyritään myös lisäämään Msunduzan asukkaiden omistajuutta hankkeeseen keskittymällä kuivakäymälöiden rakentamisen sijaan koulutukseen ja valistukseen.

Myönnöt

  • 2012: 52 098 €
  • 2013: 51 030 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 100%

Rahoituskanava

Käymäläseura Huussi ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28000301

Tunnus

UHA2011-006047

Sivua muokattu

22.05.2013