Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.10.2013

WHO/Humanitaarinen apu Pakistaniin

Kuvaus

Tuki, yhteensä 1 000 000 euroa, WHO:n humanitaariselle toiminnalle Pakistanissa. Maan humanitaariset haasteet ovat seurauksia sekä luonnonkatastrofeista ml. tulvat ja maanjäristykset, että sisäisistä konflikteista maan pohjoisosissa. Humanitaarisen terveysklusterin haasteisiin kuuluu edelleen perusterveydenhuoltopalvelujen, ml. lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden, alueellinen turvaaminen. Terveysklusterin tavoittelema kohderyhmä on 1,2 miljoonaa henkeä, joista valtaosa on maan sisäisesti siirtymään joutuneita. Tehokas epidemiologinen seuranta on WHO:n prioriteetti erityisesti tulvaherkillä alueilla ja kriittistä sairastavuuden ja kuolleisuuden vähentämiseksi. WHO tukee paikallisia terveysviranomaisia koulutuksella epidemiaseurannassa ja –hallinnassa. Lisäksi WHO toimittaa lääkkeitä ja tarvittavaa terveydenhuollon välineistöä sekä terveysoppimateriaalia.

Rahoituspäätös  21.10.2013

1 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

Maailman terveysjärjestö-assessed

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

66502102

Tunnus

UHA2013-005796

Sivua muokattu

28.10.2013