Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.05.2013

Esi- ja perusopetuksen kehittäminen Yalan alueella

Kuvaus

Hankkeella pyritään kohentamaan peruskoulutuksen tasoa Yala:ssa, jossa koulupudokkuus on suurta. Erityisesti syrjäytymisvaarassa ovat tytöt ja muut heikossa asemassa olevat lapset ja nuoret. Hankkeen tavoitteena on turvata tasa-arvoiset oppimisen edellytykset alueen lapsille, mikä osaltaan edistää hyvinvointia alueella sekä kestävää kehitystä. Hanke tasokkaan koulukompleksin kehittämisestä on paikallisten käynnistämä ja hallinnoima. Hankkeella tuetaan paikallisten toimijoiden osaamisen kehittymistä koulutuksen ja johtamisen alueella koulutuksin. Sen aikana kunnostetaan koulurakennus ja hankitaan opetusvälineitä, kouluterveydenhoitajan tila varustetaan asianmukaisesti sekä hankitaan kompostoivat kuivakäymälät ja järjestetään koulutusta niiden huollosta ja hyödyntämisestä. Hankkeessa tuetaan yhteistyökumppanin itsenäisyyttä. Hanke sai alkunsa yhdistyksen puheenjohtajan vieraillessa loppuvuonna 2006 Yalan kylässä sijaitsevassa orpokodissa, jolloin keskusteluissa henkilökunnan kanssa tuli ilmi heidän ajatuksensa perustaa koulu lastenkodin lapsille. Kokonaisuudessaan hanke on osa suurempaa Furaha Seed Academy – kolutuskampuksen kehittämishanketta, jonka kehittäminen on nyt alkuvaiheessa. SEED ry on lähtenyt suunnittelemaan hanketta matillisesti yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa. Hankkeella luodaan jatkumoa jo olemassa olevalle toiminnalle – lastenkodin yhteydessä toimivalle Nursery School – alkeiskoululle. Päävastuu hankkeesta on paikallisella toimijalla.

Myönnöt

  • 2011: 25 000 €
  • 2012: 45 000 €
  • 2013: 35 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 100%

Rahoituskanava

Seed Ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24820501

Tunnus

UHA2011-007360

Sivua muokattu

20.05.2013