Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.04.2013

Nuorten työllistyminen ja kestävän kehityksen edistäminen

Kuvaus

Hankkeella pyritään vähäosaisten nuorten mahdollisuuksien parantamiseen Simões Filhon alueella antamalla ammattikoulutusta informaatioteknologiassa ja ympäristöasioissa sekä elämäntaitovalmennusta. Koulutus kestää 8 kk, joka koostuu teknisten taitojen lisäksi henkilökohtaisesta kehittämisestä sekä työharjoittelusta ja seminaareista. Tämän jälkeen nuoret pyritään työllistämään yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin (työvoimatoimistojen, elinkeinoelämän ja muiden järjestöjen) kanssa. Koulutukseen liittyy myös kouluttajien koulutus koko projektin ajan. Hankkeen strategiaan kuuluu yksityisen ja julkisen sektorin kanssa kehitettävä yhteistyö nuorten työllistämiseksi Brasiliassa. Bahian osavaltiossa Salvadorin alueella 48% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Simões Filhon kunnasta löytyy yksi tärkeimpiä teollisuuden keskuksia koko osavaltiossa. Talouden kasvu ja investoinnit eivät ole hyödyttäneet paikallista väestöä/nuoria, koska heiltä puuttuu ammatillinen tietotaito ja sosiaaliset taidot ja verkostot, joita työllistyminen ja teollisuus tarvitsee. Hankkeella pyritään parantamaan nuorten työllistymistä antamalla ammatillista koulutusta ja tarjoamaan yrityksille heidän tarvitsemaansa paikallista ammattitaitoista työvoimaa. Hanke pyrkii luomaan yhteistyöverkoston julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa parantaakseen nuorison työllistymistä.

Myönnöt

  • 2011: 156 574 €
  • 2012: 153 004 €
  • 2013: 178 580 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Opettajien koulutus 20%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 40%
  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 40%

Rahoituskanava

Suomen lasten ja nuorten säätiö ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

43110401

Tunnus

UHA2011-007366

Sivua muokattu

02.04.2013