Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Maailmankansalaisen eväät – Suomalaisnuoret globaaleina vaikuttajina

Kuvaus

Hanke lisää suomalaisen koulunuorison kehityskysymysten tuntemusta ja rakentaa globaalia kumppanuutta nuorten kesken. Hankkeen kasvatuksellinen tavoite on yhtäältä vahvistaa suomalaisnuorten tietoisuutta kehitysmaiden nuorten tilanteesta ja toisaalta herättää nuorissa into ja halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Hankkeella halutaan rikkoa stereotypioita kehitysmaiden nuorista passiivisina avunsaajina ja esittää heidät aktiivisina omien oikeuksiensa puolustajina ja toimijoina omissa yhteisöissään. Tavoitteena on keskinäisen tuntemuksen, suvaitsevuuden ja kunnioituksen lisääminen Suomen ja kehitysmaiden nuorten välillä. Tavoitteen toteutumista edistää vuorovaikutus kehitysmaiden nuorten ja suomalaisten nuorten välillä, nuorelta nuorelle toimintamalli. Kehitysmaiden nuoret pääsevät itse ääneen ja saavat jakaa ajatuksiaan ja kertoa tarinansa suomalaisnuorille omilla kasvoillaan ja esimerkiksi valokuvakertomuksen keinoin. Hankkeessa perehdytään globaaleihin kehityskysymyksiin nuorten näkökulmasta. Lukuvuonna 2012–2013 teemana on nuorten aktiivinen kansalaisuus ja yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet, erityistapauksena Guatemala. Lukuvuoden 2013–2014 teema on syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (katuprostituoitujen, entisten lapsisotilaiden ja muiden pitkittyneestä sisällissodasta kärsineiden) ja elämänhallintataitojen kehittäminen Sierra Leonessa. Teemaa lähestytään erityisesti koulutusmahdollisuuksien ja terveyden sekä sodan ja rauhan tematiikan näkökulmasta. Kehityskasvatuksessamme korostuvat yleisesti lasten ja nuorten oikeudet sekä nuorten osallisuus ja voimaannuttaminen. Nuoren aktiivinen osallisuus omaa elämäänsä ja omaa yhteisöään koskevissa asioissa parantaa yhteisöjen hyvinvointia ja kehitystä niin Suomessa kuin kehitysmaissakin. Nuorten syrjäytymisen estäminen on ajankohtainen haaste kaikkialla maailmassa. Tässä hankkeessa ideoidaan nuorten kanssa tapoja vaikuttaa niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Toimintatapoina hankkeessa käytetään vertaiskoulutusta ja toiminnallisia menetelmiä. Uusia kohderyhmiä tässä hankkeessa ovat opettajat ja opettajaksi opiskelevat sekä ruotsinkielisten koulujen ja ammatillisten oppilaitosten oppilaskunta-aktiivit.

Myönnöt

  • 2013: 80 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Taksvärkki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892161

Tunnus

UHA2012-006356

Sivua muokattu

04.10.2013