Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

Metsien suojelu ennallistaminen ja monitorointi

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen menetelmä luonnonmetsien suojeluun Madagaskarilla, jossa metsäkato ja metsäalueiden pirstoutuminen on ongelma. Pilottivaiheessa aloitettiin luonnonmetsän ennallistaminen ja puskurivyöhykkeen luominen istuttamalla ravinnontuotantoon ja kotitarvekäyttöön soveltuvia puita, mitä jatketaan varsinaisessa hankkeessa. Paikalliseen pienviljelyyn tarjotaan uusia menetelmiä. Pilottivaiheen jälkeen kehitetään kaukokartoitusta hyödyntävää metsien seurantamenetelmää, jonka yhtenä tuloksena on interaktiivinen, päivittyvä nettipohjainen karttasivusto. Paikallista seurantakapasiteettia kehitetään. Tulevaisuudessa hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi REDD-projekteissa. The pilot project aims to start the process of soil and forest restoration and conservation in order to serve well-being of men and women in rural communities of Menamaty-Iloto. Significant fragmentation of forest cover has made small fragments of primary forest very important both for biodiversity and livelihood of the local people. After the pilot phase, a partner and the area for restoration (Andasibe-Mantadia) are changed.

Myönnöt

  • 2011: 40 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Metsätalouden kehittäminen 33%
  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 33%
  • Luonnon monimuotoisuus 34%

Rahoituskanava

Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25201001

Tunnus

UHA2011-007367

Sivua muokattu

22.05.2013