KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki/EDI
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2014

KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki/EDI

Kuvaus

Maailmanpankki-instituutti (WBI) vastaa Maailmanpankin koulutustoiminnasta ja kapasiteetin kehittämisestä. Virallinen nimi on nykyään the Vice Presidency for Leadership, Learning & Innovation (LLIVP). Se auttaa lisäämään ja hyödyntämään globaalia ja paikallista tietouttaan kehityshaasteiden kohtaamiseksi. Sen asiakkaina ovat sekä Maailmapankin oma henkilöstö että kumppanimaiden ihmiset. Sen tavoitteena on vahvistaa Pankin ja kumppanimaiden virkamiesten sekä itsenäisten tutkimuslaitosten ja oppilaitosten edustajien osaamista köyhyyden vähentämiseen liittyvissä asioissa ja mahdollisuuksia toteuttaa uudistuksia. Suomen ja WBI:n yhteistyönä laadittiin v. 2006 Finland as a Knowledge Economy -teos, joka päivitettiin v. 2014. Suomen rahoittamista WBI/LLI -komponenteista on tärkein ollut Parliamentary Strengthening Program (PSP), jonka puitteissa on Suomessa koulutettu kehitysmaiden parlamentaarikoita ja henkilökuntaa. Toimeenpaneva tahona on ollut eduskunnan kv. yksikkö. Se on järjestänyt yhteistyössä WBI:n kanssa vuodesta 1998 koulutusseminaareja kehitysmaiden parlamentaarikoille ja henkilökunnalle. Suomi rahoittaa WBI/LLI:n Open Aid Partnership (OAP) -komponenttia, joka täydentää osallistumistamme International Aid Transparency Initiative (IATI) -prosessiin. Suomen ja WBI:n välinen yhteistyö on alkanut v. 2001 ja Suomen tähänastinen tuki WBI:lle on yhteensä n. 5,5 miljoonaa euroa. Suomen jatkotuki WBI/LLI:lle, 2 miljoonaa euroa, kohdentuu PSP - ja OAP komponenteihin.

Lisätietoa

http://wbi.worldbank.org/wbi/

Rahoituspäätös  18.12.2014

2 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700124

Tunnus

UHA2011-005185

Sivua muokattu

01.12.2015