Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.10.2013

ETI/Humanitaarinen ruoka-apu;WFP

Kuvaus

Humanitaarinen apu WFP:n kautta Etiopiaan, tuki yhteensä 1 000 000 euroa. Ruokaturva Etiopiassa on jatkuvasti haavoittuvassa tilassa johtuen kuivasta ilmastosta, väestön yleisestä köyhyydestä sekä naapurimaista tulevista pakolaisista. Etiopian hallituksen ja humanitaaristen järjestöjen yhteinen tarveanalyysi vuoden alussa 2013 arvioi 2,4 miljoonaan ihmisen olevan humanitaarisen ruoka-avun tarpeessa. WFP:n pitkittynyt kriisioperaatio sisältää ruoka-apua kahdelle miljoonalle hyödynsaajalle. WFP:llä on myös noin miljoonan hyödynsaajan ravitsemusohjelma. Lisäksi reilu 420 000 pakolaista on täysin WFP:n ruoka-avusta riippuvaisia. WFP:n hätäapuoperaatioiden rahantarve vuoden loppuun saakka on 169 miljoonaa US dollaria.

Rahoituspäätös  21.10.2013

1 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (elintarvike) 100%

Rahoituskanava

Maailman elintarvikeohjelma

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

23811001

Tunnus

UHA2013-005783

Sivua muokattu

28.10.2013