Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

ERITT/Keski-Aasian journalistiliitto

Kuvaus

HK 07: edistetään journalistien ammattiyhdistyksien syntymistä Kaza., Kirg. Tazj. HK 09: Pilottivaiheen jälkeen (mm. tutkimus työoloista ja ko. maiden sananvapaustilanteesta) jatketaan 3 kumppanin tukemista ay perustamisessa. Kaz:ssa ja Taz:ssa paikallis- ja aluetasolla toimivista aktivisteista verkostoja. Aktivistit osaksi uutta ammattiliittoa. Kirg. tuetaan liiton uudelleen käynnistämistä ja kapasiteetin vahvistamista. HK 11: Hankkeen tarkoituksena tukea Kirg. ja Tadz. 2010 lopulla syntyvien ammattiliittojen toimintaa koulutustilaisuuksien ja alueellisten tapaamisten järjestämisessä. Kazak. jatketaan koulutustilaisuuksien järjestämistä ja alueellisten kontaktien syntymistä.HK 12: Ammatillisen toiminnan oikeudellisen perustan luominen ja perusedellytysten turvaaminen edunvalvonnalle Keski-Aasian alue kärsii itsenäisen journalismin puutteesta. Journalistit työskentelevät ilman kunnollisia työsopimuksia, huonolla palkalla ja ilman alan kunnioitusta, jota tarvitaan sen vahvistumiseksi. Tiedotusvälineiden omistajat, liikemiehet ja poliitikot manipuloivat helposti journalisteja. Heiltä puuttu yhteinen ääni, jolla edustaa intressejään ja puolustaa oikeuksiaan. VIKES-säätiö (rek. 2005) pyrkii kokoamaan suomal. viestintä- ja kehitysalan osaamisen yhteen ja voimistamaan viestintäalan solid.toimintaa ja kehitysyht.työalan viestintäosaamista. IFJ on kansallisten journalistiliittojen kv. liitto. Vars. yhteistyökumppanit paikall.järjestöt Adil Soz, PAJ ja NANSMIT.

Myönnöt

  • 2012: 36 049 €
  • 2013: 36 049 €
  • 2014: 36 049 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 30%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 70%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

79810001

Tunnus

UHA2011-006061

Sivua muokattu

01.11.2012