Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Työväen Sivistysliitto TSL ry, Suomen Sosiaalifoorumi 2013

Kuvaus

Hanke pyrkii tavoittamaan kehityskysymyksistä ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita ihmisiä ympäri Suomen, puoluekantaan, uskontokuntaan tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Tapahtuma kokoaa yhteen globaaleista kysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä ja järjestöjä sekä pyrkii herättämään kiinnostusta globaaleihin kysymyksiin myös uusissa ihmisryhmissä ja järjestöissä. Itse tapahtuman järjestelyihin ja sisältöjen tuottamiseen osallistetaan edellisvuosien tapaan kansalaisjärjestöjä, ammattiliittoja ja -osastoja, uusia yhteiskunnallisia liikkeitä ja maahanmuuttajajärjestöjä. Tavoite on saattaa eri toimijoita vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön entistäkin tehokkaammin jo suunnitteluprosessin aikana. Teematalotyöskentely mahdollistaa tämän, samoin se periaate, että vain useamman järjestön yhdessä suunnitellut tapahtumat saavat tilaa foorumissa. Suomen sosiaalifoorumi kutsuu tapahtumaan vieraita kehitysmaista. He ovat sisältöjä tuottavien järjestöjen ehdottamia vieraita, jotka valitaan edustamaan kehityskysymyksien eri näkökulmia. Vieraille ja heidän asiantuntemukselleen sekä edustamalleen asialle järjestetään näkyvyyttä Sosiaalifoorumissa ja sitä laajemminkin erilaisten tapaamisten ja tilaisuuksien muodossa. Heidän kauttaan avautuu selkeimmin kehitysmaiden todellisuus. Vuoden 2013 Sosiaalifoorumissa panostetaan edellisiä vuosia enemmän siihen, että kehitysmaavieraiden sanoma saadaan tehokkaasti ja laajasti läpi suomalaisessa mediassa ja järjestökentässä. Kehitysmaavieraiden asiantuntemusta hyödynnetään myös TSL:n jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa. Erityisenä piirteenä Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä on sen työskentelyluonne: osallistujat eivät tule vain katsomaan tai kuuntelemaan, vaan ennen kaikkea osallistumaan sosiaalifoorumin keskusteluihin ja työpajoihin. Tapahtuma ei ole luonteeltaan markkinat, vaan pikemminkin ajatuspaja globaaleista kysymyksistä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Järjestötori kirja- ja materiaaliesittelyineen tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusimpaan yhteiskunnalliseen kirjallisuuteen ja muutoin myös aika näkymättömienkin ja uusien järjestöjen ja liikkeiden toimintaan. Kehityshankkeita toteuttavilla järjestöillä on mahdollisuus esitellä hankkeitaan torilla.

Myönnöt

  • 2013: 30 783 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Työväen Sivistysliitto TSL ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892156

Tunnus

UHA2012-006321

Sivua muokattu

04.10.2013