Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland, Kestävän kehityksen diplomi

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää ympäristövastuuta erityisesti lasten parissa ja auttaa heitä tiedostamaan heidän arkipäivän toimintansa syy-seuraussuhteita laajemmalla globaalilla tasolla. Hankkeen aikana vuosituhattavoitteista keskitytään erityisesti kestävän kehityksen periaatteisiin ja globaaliin tasa-arvoon monipuolisesti. Hankkeen kautta lapsia rohkaistaan keskustelemaan globaaleista kehityskysymyksistä ja niihin liittyvistä teemoista sekä ohjataan toimimaan vastuuntuntoisesti ja toisia huomioiden kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työpajojen aikana lapset suunnittelevat kestävän kehityksen kampanjan suorittamalla erilaisia kampanjamateriaalin teko tehtäviä. Lapset saavat eväitä toteuttaa tiedotuskampanjan omassa koulussa ja päiväkodissa kestävän kehityksen periaatteista. Lapset toteuttavat työpajapäivän lopuksi näyttelyjä, mielenilmauksen ja tutkivat oman koulun tai päiväkodin kohdalla toteutuvatko kestävän kehityksen periaatteet. Lapsille tarjoutuu mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista aiheista kansainvälisyyden ympärillä niin ohjaajien kuin toistensa kanssa. Hankkeella lisätään lasten tietoa ja ymmärrystä kehitysmaista ja siitä ettei pohjoismainen hyvinvointivaltio ole itsestäänselvyys. Lapset tiedostavat, ettei ympäristön kestävä kehitys ole pelkästään kehitysmaiden ongelma vaan asia, mitä voi edistää myös omassa elämänpiirissä. Mielenkiintoisen tekemisen kautta on tehokasta rakentaa omaa maailmankuvaa ja etsiä omaa paikkaansa maailmassa. Lasten käsitystä kehitysmaista voi prosessoida työpajan aikana kokemansa ja tekemänsä kautta. Hanke kannustaa lapsia ottamaan selvää ympäröivästä maailmasta ja kunnioittamaan moniarvoisuutta. Hanke jakautuu kahteen erilaiseen toimintoon: 1) globaalikasvatustyöpajoihin a) päiväkodeissa b) kouluissa 2) tapahtumatyöpajoihin.

Myönnöt

  • 2013: 20 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892155

Tunnus

UHA2012-006320

Sivua muokattu

04.10.2013