Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.09.2012

JAKAM/Hankesuunnittelu

Kuvaus

Yksikkö valmistelee kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaista kehityspolitiikkaa Nicaraguan, Keski-Amerikan, Andien alueen ja Etelä-Amerikan alueella. Nicaragualle suunnattua kahdenvälistä apua tullaan vähentamään merkittävällä tavalla v. 2012 jälkeen. Kaikki olemassa olevat hankkeet loppuvat vuosina 2012-2013 . Myös Keski-Amerikan alueellisen yhteistyön määrärahoja vähennetään vuoden 2012 jälkeen ja hankevalmistelulla sopeutetaan toiminta Keski-Amerikassa kuten Nicaraguassakin supistettujen määrärahojen puitteisiin. Keski-Amerikassa nykyiset hankkeet päättyvät vuosien 2012-2014 välisenä aikana ja ne evaluoidaan.

Rahoituspäätös  24.09.2012

146 133 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

  • Muut toteuttajat
  • Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48901901

Tunnus

UHA2012-004148

Sivua muokattu

29.04.2013