YK:n metsäfoorumi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.12.2014

YK:n metsäfoorumi

Kuvaus

YK:n metsäfoorumi (UN Forum on Forests, UNFF) on vuonna 2000 perustettu YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen toimielin, jonka jäsenyys on avoin kaikille YK:n jäsenvaltioille. UNFF:n tavoitteena on edistää maiden poliittista sitoutumista metsien kestävän käytön, hoidon ja suojelun edistämiseen. Metsäfoorumin työtä tukee laaja järjestökumppanuus, Collaborative Partnership on Forests. Metsäfoorumissa hyväksyttiin vuonna 2007 metsiä koskeva oikeudellisesti ei-sitova kansainvälisen yhteistyön instrumentti (NLBI) sekä sitä koskeva toimintaohjelma. Vuonna 2013 päätettiin vuoteen 2015 ulottuvasta suunnitelmasta, jonka mukaan YK:n metsäfoorumi ja sitä tukeva järjestökumppanuus (CPF) arvioidaan. Arvioinnin perusteella valmistellaan päätöstä vuoden 2015 jälkeisestä YK:n alaisesta metsäyhteistyöstä mukaan lukien mahdollisten sopimusneuvotteluiden käynnistäminen maailmanlaajuisen metsäsopimuksen aikaansaamiseksi. UNFF:n sihteeristö on esittänyt Suomelle 400 000 euron suuruisen pyynnön vapaaehtoiseksi tueksi, joka tullaan kohdistamaan vuodelle 2015. Tuki osoitetaan UNFF:n sihteeristön hallinnoiman Trust Fundin kautta korvamerkittynä kansainvälisen metsäjärjestelyn arviointiprosessiin sekä tuella kattetaan kehitysmaiden edustajien osallistumista asiaa käsitteleviin UNFF-kokouksiin. Suomen aiempina vuosina antaman tuen kautta on lisätty sekä kehitysmaiden asiantuntijoiden tietämyksen hyödyntämistä foorumin työssä että kehitysmaiden näkemysten ja tarpeiden huomioon ottamista kansainvälisessä metsäpolitiikassa.

Rahoituspäätös  01.12.2014

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89854501

Tunnus

UHA2014-046595

Sivua muokattu

15.12.2014