Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.10.2013

ERITTVÄLIME/IOM

Kuvaus

Kansainvälinen siirtolaisjärjestön (International Organization for Migration IOM)toteuttaman hankkeen tavoitteena on siirtolaisten, ja erityisesti odottavien naisten, imettävien äitien ja lasten, terveyden kohentaminen Egyptissä ja Jemenissä. Hanke koostuu kahdesta eri osasta; 1) Egyptissä toteutetaan kolmivuotinen hanke jatkona IOM:in pilottihankeelle, joka keskittyi irakilaissiirtolaisten terveydenhuollon kohentamiseksi ja 2) Jemenissä toteutetaan vuoden mittainen hanke tehostamaan viranomaisten ja siviilijärjestöjen toimia ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi. Hankkeella edistetään suoraan kolmen vuosituhattavoitteen saavuttamista Egyptissä ja Jemenissä. Egyptissä ja Jemenissä arvioidaan olevan satoja tuhansia siirtolaisia pääosin Saharan eteläpuolisista Afrikan maista, mutta myös Irakista ja Palestiinalaisalueilta ja muualta Keski-Aasiasta. Maiden ongelma verrattuna muihin pakolais- ja siirtolaisalueisiin on se, että siirtolaiset ovat hajallaan eri kaupungeissa ja kylissä. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa sekä hallitusten että siviilijärjestöjen toimijoiden kapasiteettia antaa parempia ja kattavampia terveydenhuoltopalveluita. Hankkeessa huomioidaan erityisesti äitien ja lasten tarpeet. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös rajanylityspaikkojen ja vastaanottokeskusten kapasiteetin vahvistaminen ja viranomaisten ja siviilijärjestöjen toimien tehostaminen ihmiskaupan uhrien ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten lasten aseman kohentamiseksi.

Rahoituspäätös  29.10.2013

55 125 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ravitsemus 50%
  • Tartuntataudit 25%
  • Terveystietouden edistäminen 25%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

Kv siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900101

Tunnus

UHA2013-003586

Sivua muokattu

19.11.2013