Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Väestöalan julkaisujen valmistus

Kuvaus

Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä globaaliin kehitykseen liittyvistä haasteista seksuaaliterveyden- ja oikeuksien näkökulmasta ja samalla edistää myönteistä suhtautumista kehitysmaita ja kehitysyhteistyötä kohtaan. Tavoitteena on antaa kohderyhmien edustajille lisää valmiuksia käsitellä uuteen hallitusohjelmaan sekä kansainvälisiin sopimuksiin (YK:n vuosituhattavoitteet, Kairon väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelma vuodelta 1994, Pekingin toimintasuunnitelma vuodelta 1995) liittyviä kehityskysymyksiä omassa työssään. Välitön tavoite Välittömänä tavoitteena on lisätä kohderyhmien tietämystä ajankohtaisista kehityshaasteista ja kehitysmaiden tilanteesta helposti omaksuttavassa muodossa sekä tarjota konkreettisia ja innovatiivisia välineitä kansainvälisyyskasvatuksen tueksi. Välittömänä tavoitteena on tarjota laadukasta kansainvälisyyskasvatusmateriaalia myös sellaisille kohderyhmille, joille materiaalia tuotetaan riittämättömästi (ammattioppilaitosten opettajat ja oppilaat). Toiminnot: 1. Tuotetaan perhekäsityksiä eri kulttuureissa käsittelevä julkaisu. 2. YK:n väestörahaston vuosiraportin suomenkielinen tiivistelmä 3. Hiv ja aids -tietopaketti lukioihin ja ammattioppilaitoksiin"

Myönnöt

  • 2013: 32 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Väestöliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892146

Tunnus

UHA2012-006300

Sivua muokattu

04.10.2013