Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.05.2013

Evaluointi Suomen tuesta korkea-asteen oppilaitoksille - North-South-South ja HEI ICI

Kuvaus

Evaluointi tutkii Suomen tukea korkea-asteen oppilaitoksille ja se sisältää sekä korkea-asteen oppilaitosten vaihto-ohjelman (North-South-South, NSS) sekä korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelman (HEI ICI) evaluoinnin. Evaluoinnin tarkoituksena on on tuottaa tietoa NSS ja HEI ICI -ohjelmien tuloksista ja siitä miten ohjelmat tukeat Suomen ja partnerimaiden kehityspoliittisia tavoitteita. Evaluointi tutkii myös ohjelmien täydentävyyttä sekä niiden hallintorakenteiden tarkoituksenmukaisuutta sekä tehokkuutta ohjelma- ja hanketasoilla. Evaluoinnin tavoitteena on tukea NSS ja HEI ICI ohjelmien kehittämistyötä ja tehdä suosituksia sille, mihin suuntaan Suomen tukea korkea-asteen oppilaitoksille tulisi kehittää.

Rahoituspäätös  15.05.2013

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89892244

Tunnus

UHA2013-002228

Sivua muokattu

23.08.2013