Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Suomen sosiaalifoorumilehti 2013

Kuvaus

"Sosiaalifoorumilehteen ja sen suppeampiin ruotsin- ja englanninkielisiin versioihin tulevien kirjoitusten kerääminen aloitetaan loppusyksyllä 2012. Kaikki lehdet painetaan kevättalvella 2013 ennen Suomen sosiaalifoorumia. Lehdet julkaistaan liitteenä Voima-, Ny tid ja SixDegrees-lehtien välissä, mikä mahdollistaa niille laajan levikin. Lehdestä otetaan myös 5 000-10 000 kappaleen irtopainos, jota eri kansalaisjärjestöt levittävät tahoillaan ja joka on jaossa Suomen sosiaalifoorumissa. Sosiaalifoorumilehdelle valitaan päätoimittaja. Päätoimittaja vastaa lehden ilmestymisestä ja hankkeen toteuttamisesta. Haussa painotetaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen tuntemusta. Päätoimittaja tekee lehteä tiiviissä yhteistyössä työryhmän kanssa, johon kootaan tekijöitä Suomen sosiaalifoorumiin osallistuvista järjestöistä. Työryhmiin kokoaminen alkaa 30.10. 2012 järjestettävässä Suomen sosiaaIifoorumin kokouksessa. Työryhmä vuoden Ioppuun mennessä suunnittelee lehtien sisällön. Lehdet saadaan valmiiksi vuoden 2013 helmikuun puoliväliin mennessä, jolloin lehdet ovat helmikuun lopussa valmiita painoon. Syksyn kuluessa otamme yhteyttä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin, joita ovat ammattiliitot, muut Suomen sosiaaIifoorumin järjestelyihin osallistuvat kansalaisjärjestöt, sekä mahdollisesti myös Maailman ja Euroopan sosiaalifoorumeita järjestävät ulkomaiset kansalaisjärjestöt. Vuoden 2012 Suomen sosiaaIifoorumiin osallistui noin 130 kansalaisjärjestöä ja -liikettä, mikä tarjoaa laajan verkoston yhteistyökumppaneita.

Myönnöt

  • 2013: 21 831 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892153

Tunnus

UHA2012-006309

Sivua muokattu

04.10.2013